Nazwa imprezy (JSON)
Akademickie Mistrzostwa Polski | POZNAŃ, 20-22 maja 2022 | 0 | 0 |

Program wg konkurencji M (JSON)
M100 | 100 | 100 m M | 1 | 1 | 2022-05-21 | (JSON) (CSV)
M200 | 200 | 200 m M | 1 | 1 | 2022-05-22 | (JSON) (CSV)
M400 | 400 | 400 m M | 1 | 1 | 2022-05-20 | (JSON) (CSV)
M800 | 800 | 800 m M | 1 | 1 | 2022-05-21 | (JSON) (CSV)
M1500 | 1500 | 1500 m M | 1 | 1 | 2022-05-20 | (JSON) (CSV)
M3000 | 3000 | 3000 m M | 1 | 1 | 2022-05-21 | (JSON) (CSV)
M110 | 110p | 110 m pł M | 0 | 1 | 2022-05-20 | (JSON) (CSV)
M400pł | 400p | 400 m pł M | 1 | 1 | 2022-05-21 | (JSON) (CSV)
M4x100 | 4x100 | 4x100 m M | 1 | 1 | 2022-05-20 | (JSON) (CSV)
M4x400 | 4x400 | 4x400 m M | 1 | 1 | 2022-05-22 | (JSON) (CSV)
Mw | Wzwyż | Wzwyż M | 0 | 1 | 2022-05-20 | (JSON) (CSV)
Mt | Tyczka | Tyczka M | 0 | 3 | 2022-05-21 | (JSON) (CSV)
Mwd | W dal | W dal M | 0 | 1 | 2022-05-20 | (JSON) (CSV)
Mtrójs | Trójskok | Trójskok M | 0 | 1 | 2022-05-21 | (JSON) (CSV)
Mkula | Kula | Kula M | 0 | 1 | 2022-05-20 | (JSON) (CSV)
Mdysk | Dysk | Dysk M | 0 | 1 | 2022-05-21 | (JSON) (CSV)
Mmłot | Młot | Młot M | 0 | 3 | 2022-05-22 | (JSON) (CSV)
Mo | Oszczep | Oszczep M | 0 | 1 | 2022-05-20 | (JSON) (CSV)

Program wg konkurencji K (JSON)
K100 | 100 | 100 m K | 1 | 1 | 2022-05-21 | (JSON) (CSV)
K200 | 200 | 200 m K | 1 | 1 | 2022-05-22 | (JSON) (CSV)
K400 | 400 | 400 m K | 1 | 1 | 2022-05-20 | (JSON) (CSV)
K800 | 800 | 800 m K | 1 | 1 | 2022-05-21 | (JSON) (CSV)
K1500 | 1500 | 1500 m K | 1 | 1 | 2022-05-20 | (JSON) (CSV)
K100pł | 100p | 100 m pł K | 0 | 1 | 2022-05-20 | (JSON) (CSV)
K400pł | 400p | 400 m pł K | 1 | 1 | 2022-05-21 | (JSON) (CSV)
K4x100 | 4x100 | 4x100 m K | 1 | 1 | 2022-05-20 | (JSON) (CSV)
K4x400 | 4x400 | 4x400 m K | 1 | 1 | 2022-05-22 | (JSON) (CSV)
Kw | Wzwyż | Wzwyż K | 0 | 1 | 2022-05-20 | (JSON) (CSV)
Kt | Tyczka | Tyczka K | 0 | 3 | 2022-05-21 | (JSON) (CSV)
Kwd | W dal | W dal K | 0 | 1 | 2022-05-20 | (JSON) (CSV)
Ktrójs | Trójskok | Trójskok K | 0 | 1 | 2022-05-21 | (JSON) (CSV)
Kkula | Kula | Kula K | 0 | 1 | 2022-05-20 | (JSON) (CSV)
Kdysk | Dysk | Dysk K | 0 | 1 | 2022-05-21 | (JSON) (CSV)
Kmłot | Młot | Młot K | 0 | 3 | 2022-05-22 | (JSON) (CSV)
Ko | Oszczep | Oszczep K | 0 | 1 | 2022-05-20 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2022-05-20 | (JSON)
2022-05-21 | (JSON)
2022-05-22 | (JSON)


10:00 | K | 1 | 100 m pł K | 100p | K100pł | 1 | 1 | el | 7 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  DataAkt(JSON)
10:00 | K | 1 | W dal K | W dal | Kwd | 2 | 1 | Gr. B | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
10:00 | K | 1 | Oszczep K | Oszczep | Ko | 2 | 1 | Gr. B | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
10:16 | K | 1 | W dal K | W dal | Kwd | 1 | 1 | Gr. A | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:55 | M | 1 | 110 m pł M | 110p | M110 | 1 | 1 | el | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
10:55 | M | 1 | Kula M | Kula | Mkula | 1 | 1 | Gr. A | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:55 | M | 1 | Kula M | Kula | Mkula | 2 | 1 | Gr. B | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
11:35 | M | 1 | 400 m M | 400 | M400 | 1 | 1 | s | 9 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  DataAkt(JSON)
12:05 | M | 1 | Wzwyż M | Wzwyż | Mw | 1 | 1 | Gr. B | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
12:30 | K | 1 | 400 m K | 400 | K400 | 1 | 1 | s | 9 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  DataAkt(JSON)
12:30 | K | 1 | Oszczep K | Oszczep | Ko | 1 | 1 | Gr. A | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:00 | c | 0 | Ceremonia otwarcia | Ceremonia otwarcia | cer | | 1 | | | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:15 | K | 1 | 1500 m K | 1500 | K1500 | 1 | 1 | s | 7 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  DataAkt(JSON)
16:15 | K | 1 | Wzwyż K | Wzwyż | Kw | 1 | 1 | Gr. A | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:15 | M | 1 | Oszczep M | Oszczep | Mo | 2 | 1 | Gr. B | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
16:22 | K | 1 | Wzwyż K | Wzwyż | Kw | 2 | 1 | Gr. B | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
17:15 | M | 1 | 1500 m M | 1500 | M1500 | 1 | 1 | s | 9 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  DataAkt(JSON)
17:15 | K | 1 | Kula K | Kula | Kkula | 1 | 1 | Gr. A | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:15 | K | 1 | Kula K | Kula | Kkula | 2 | 1 | Gr. B | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:15 | M | 1 | Oszczep M | Oszczep | Mo | 1 | 1 | Gr. A | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:40 | K | 1 | 100 m pł K | 100p | K100pł | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:40 | M | 1 | W dal M | W dal | Mwd | 1 | 1 | Gr. A | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:40 | M | 1 | W dal M | W dal | Mwd | 2 | 1 | Gr. B | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:55 | M | 1 | 110 m pł M | 110p | M110 | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:10 | K | 1 | 4x100 m K | 4x100 | K4x100 | 1 | 1 | s | 6 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)
19:40 | M | 1 | 4x100 m M | 4x100 | M4x100 | 1 | 1 | s | 6 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)

10:00 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100 | 1 | 1 | el | 9 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  DataAkt(JSON)
10:00 | K | 1 | Trójskok K | Trójskok | Ktrójs | 1 | 1 | Gr. A | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:00 | K | 1 | Trójskok K | Trójskok | Ktrójs | 2 | 1 | Gr. B | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
10:00 | K | 1 | Dysk K | Dysk | Kdysk | 2 | 1 | Gr. B | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
10:04 | M | 1 | Dysk M | Dysk | Mdysk | 2 | 1 | Gr. B | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
11:35 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100 | 1 | 1 | el | 9 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  DataAkt(JSON)
11:40 | M | 1 | Trójskok M | Trójskok | Mtrójs | 1 | 1 | Gr. A | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:40 | M | 1 | Trójskok M | Trójskok | Mtrójs | 2 | 1 | Gr. B | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
11:40 | M | 1 | Dysk M | Dysk | Mdysk | 1 | 1 | Gr. A | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:00 | K | 1 | Dysk K | Dysk | Kdysk | 1 | 1 | Gr. A | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:00 | K | 1 | 800 m K | 800 | K800 | 1 | 1 | s | 9 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  DataAkt(JSON)
13:04 | M | 1 | Wzwyż M | Wzwyż | Mw | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:10 | K | 1 | Wzwyż K | Wzwyż | Kw | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:10 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800 | 1 | 1 | s | 8 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  DataAkt(JSON)
15:00 | K | 1 | Kula K | Kula | Kkula | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:00 | M | 1 | Kula M | Kula | Mkula | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:00 | K | 1 | 400 m pł K | 400p | K400pł | 1 | 1 | s | 7 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  DataAkt(JSON)
16:00 | K | 1 | W dal K | W dal | Kwd | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:48 | M | 1 | Oszczep M | Oszczep | Mo | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:50 | M | 1 | 400 m pł M | 400p | M400pł | 1 | 1 | s | 5 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
17:30 | M | 1 | Tyczka M | Tyczka | Mt | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:30 | K | 1 | Tyczka K | Tyczka | Kt | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:40 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100 | 2 | 3 | F | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
17:45 | M | 1 | W dal M | W dal | Mwd | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:50 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100 | 2 | 3 | F | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:00 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100 | 1 | 3 | F | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:10 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100 | 1 | 3 | F | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:30 | M | 1 | 3000 m M | 3000 | M3000 | 1 | 1 | s | 6 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)
18:30 | K | 1 | Oszczep K | Oszczep | Ko | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)

09:30 | K | 1 | Młot K | Młot | Kmłot | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:00 | K | 1 | 200 m K | 200 | K200 | 1 | 1 | s | 9 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  DataAkt(JSON)
11:20 | M | 1 | Młot M | Młot | Mmłot | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:30 | M | 1 | Trójskok M | Trójskok | Mtrójs | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:40 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200 | 1 | 1 | s | 9 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  DataAkt(JSON)
12:50 | K | 1 | Dysk K | Dysk | Kdysk | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:20 | K | 1 | Trójskok K | Trójskok | Ktrójs | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:30 | K | 1 | 4x400 m K | 4x400 | K4x400 | 1 | 1 | s | 6 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)
14:15 | M | 1 | Dysk M | Dysk | Mdysk | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:30 | M | 1 | 4x400 m M | 4x400 | M4x400 | 1 | 1 | s | 5 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)